عناوین اصلی
04:40

مطالعات تطبیقی اناگرام

رویکرد صفات شخصیت کتل در نگاه تطبیقی با اناگرام – قسمت سوم

رویکرد صفات شخصیت کتل در نگاه تطبیقی با اناگرام قسمت سوم   در مقاله قبل، به نوعی تقسیم بندی صفات شخصیت در دیدگاه کتل پرداخته شد. در این نگاه به توصیف صفات عمقی و صفات پویشی اشاره شد که سهم بسزایی در معرفی شخصیت افراد دارد. همچنین اهمیت... بیشتر بدانید

ناخودآگاه

نه گانه ایرانی

مفهوم آفاق و انفس در نه گانه ایرانی

مفهوم آفاق و انفس در نه گانه ایرانی   در مقاله ی نقطه در مرکز دایره و نماد نه گانه، به اهمیت نقش نقطه در ترسیم نماد نه گانه اشاره شد. این توجه داده شد که در همواره این نقطه توجه به یک معنای عمیق در زندگی فرد دارد. در این توجه فرد به هیچ […] بیشتر بدانید

رخداد روز

تمام حقوق این سایت محفوظ است موسسه فرهنگی ماه شید خرد        طراحی و پیاده سازی مرسم ایرانی