عناوین اصلی
08:00

درباره ما

موسسه فرهنگی «ماه شید خرد»

در طول چند دهه اخیر، ضرورت ارتباط میان رشته هاى مختلف به ویژه در حوزه علوم انسانى، بیش از پیش احساس مى شود. همچنین نقش وسایل ارتباط جمعى در تنوع و گستردگى اش موجب شده تا بسرعت فاصله ها از بین برود و بر اهمیت موضوع بیافزاید. یکى از مفاهیم بسیار برجسته در حوزه انسان و علوم انسانى، مفهوم فرهنگ است. در میان تعاریف متعدد مفهوم فرهنگ، کوشش موسسه فرهنگى هنرى “ماه شید خرد” با رویکردى روانشناختى است. زیرا که بر این باور هستیم که توسعه هر جامعه با رشد و بالندگى افراد جامعه به عنوان عاملان جامعه ارتباط مستقیم دارد. با این رویکرد موسسه در سال ١٣٨٩ با نام «دلدادگان کوثر» آغاز به فعالیت کرد و هم اکنون با نام «ماه شید خرد» به نشر و گسترش و آموزش در این مسیر همت گمارده و از برگزارى کارگاه هاى آموزشى و نشست ها تا چاپ و نشر منابع در این مسیر کوشیده و همچنان مسیر را ادامه مى دهد.

در طول چند دهه اخیر، ضرورت ارتباط میان رشته‌هاى مختلف به ویژه در حوزه علوم انسانى، بیش از پیش احساس مى شود. بی شک وسایل ارتباط جمعى در این راستا می تواند کمک به تنوع و گستردگى این مسیر داشته تا بسرعت فاصله‌ها از بین برود. فرهنگ، یکى از مفاهیم بسیار برجسته در حوزه انسان و علوم انسانى در جهان امروز است. در میان تعاریف متعدد از مفهوم فرهنگ، کوشش موسسه فرهنگى هنرى “ماه شید خرد” با رویکردى روانشناختى و شخصیت به موضوع فرهنگ است.

موسسه فرهنگی هنری ماه شیدِ خرد با رویکرد فرهنگی بر شخصیت، در سال ١٣٨٩ با مدیریت خانم دکتر مهشید رضوی رضوانی، در آغاز با نام «دلدادگان کوثر» آغاز به فعالیت کرده و هم اکنون با نام «ماه شید خرد» به نشر و گسترش و آموزش در این مسیر همت گمارده است . موسسه ماه شید خرد در تلاش برای معرفی سبک الگوی بومی فرهنگی جامعه خویش به تحقیق، تالیف، نشر و آموزش و همایش ها در آثار مرتبط با فرهنگ و شخصیت همت داشته است.

موسسه برخوردار از اعتبار حرفه ای انجمن بین المللی اناگرام آمریکا  Accredited professional IEA

از انیستیتو روانشناسی سنتی شیکاگو است.  Representative ITP

موسسه فرهنگی هنری ماه شید خرد در همکاری با موسسات بین المللی ITP & IEA & KAZI  برای نشر منابع ارزشمند علمی به داخل و خارج از کشور در عرصه بین المللی عمل می کند و در همین راستا با نگاهی توامان به فرهنگ و شخصیت از دانش شخصیت شناسی با رویکرد اناگرام و رویکرد شرقی اخلاقی آن با عنوان نه گانه ایرانی در این مسیر بهره مند است.

تأییدیه های ماه شید خرد

گواهی نامه master practitioner در NLP
گواهی نامه ITP، دکتر مهشید رضوی رضوانی
گواهی NLP
گواهی نامه هیپنوتیزم اریکسونی
گواهی نامه NLP عملی

تمام حقوق این سایت محفوظ است موسسه فرهنگی ماه شید خرد        طراحی و پیاده سازی مرسم ایرانی