عناوین اصلی
08:19

درباره ما

موسسه فرهنگی هنری «ماه شید خرد»

در طول چند دهه اخیر، ضرورت ارتباط میان رشته ای به ویژه در حوزه علوم انسانى، بیش از پیش احساس مى شود. وسایل ارتباط جمعى با توجه به تنوع و گستردگى اش می تواند کمک شایانی بر این تعامل داشته و بسرعت فاصله ها از بین برود. فرهنگ یکی از مفاهیم ارزشمند درون هر جامعه ای است. موسسه فرهنگى هنرى “ماه شید خرد” با رویکردى روانشناختى به حوزه فرهنگ پرداخته، زیرا بر این باور هستیم که توسعه هر جامعه با رشد و بالندگى افراد جامعه به عنوان عاملان جامعه ارتباط مستقیم دارد و توسعه فرهنگ با فرهنگ خرد است.

موسسه در سال ١٣٨٩ با نام «دلدادگان کوثر» به مدیریت خانم دکتر رضوی رضوانی آغاز به فعالیت کرده و هم اکنون با نام «ماه شید خرد» به آموزش افراد اجتماع همت گمارده و با داشتن برنامه هایی متنوع به برگزارى کارگاه هاى آموزشى و نشست ها، همایش، سخنرانی، چاپ و نشر در این مسیر ادامه می دهد.

موسسه برخوردار از اعتبار حرفه ای انجمن بین المللی اناگرام آمریکا IEA  Accredited professional و ITP  Representative از انیستیتو روانشناسی سنتی شیکاگو است.

موسسه فرهنگی هنری ماه شید خرد با این رویکرد با موسسات بین المللی  ITP & IEA & KAZI خارج از کشور در عرصه بین المللی همکاری می کند و در همین راستا با نگاهی توامان به فرهنگ و شخصیت از دانش شخصیت شناسی با رویکرد اناگرام و رویکرد شرقی اخلاقی آن با عنوان نه گانه ایرانی در این مسیر بهره مند است.

تأییدیه های ماه شید خرد

گواهی نامه ITP، دکتر مهشید رضوی رضوانی
گواهی نامه master practitioner در NLP
گواهی NLP
گواهی نامه هیپنوتیزم اریکسونی
گواهی نامه NLP عملی

تمام حقوق این سایت محفوظ است موسسه فرهنگی ماه شید خرد        طراحی و پیاده سازی مرسم ایرانی