۱۳۹۶-۱۱-۱۵
مشارکت اجتماعی، دکتر مهشید رضوی رضوانی

مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعی   در مقالات پیشین به اهمیت روح جامعه، پیوستگی اجتماعی، نظم اجتماعی و همبستگی اجتماعی پرداخته شد تا بستر مناسبی برای مشارکت اجتماعی افراد […]
//]]>