۱۳۹۷-۰۱-۲۵
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

تیپ «سه»

تیپ موفقیت طلب تیپ ۳   در بین تیپ موفقیت طلب ارزشمندی در میزان موفقیت است که بدست می‌آورد. او بر این باور است که دنیا […]
//]]>