۱۳۹۷-۰۳-۰۵
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

تیپ «نُه»

تیپ صلح جو تیپ ۹   شخصیت صلح جو دارای بینش و نگرشی است که در آن همه چیز در کمال صلح و آرامش قرار بگیرد. […]
//]]>