۱۳۹۶-۱۱-۲۹
مفهوم خرد در نه گانه ایرانی

مفهوم خرد در نه گانه ایرانی

مفهوم خرد در نه گانه ایرانی   در مقاله نه گانه ایرانی در آموزه ایرانیان به نقل از دکتر دینانی اشاره شد که «موضوع روان (نفس) […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۱
موسسه ماه شید خرد، دکتر مهشید رضوی رضوانی

حکمت، تمایزی میان اناگرام و نه گانه ایرانی

حکمت، تمایزی میان اناگرام و نه گانه ایرانی   در مقاله پیشین به مفهوم و معنی از حکمت به طور گذارا پرداخته شد و اشاره شد […]
//]]>