۱۳۹۶-۰۹-۲۵
اناگرام، پلی میان گذشته و امروز

نه گانه، پلی میان گذشته به امروز

نه گانه، پلی میان گذشته به امروز   همانطور که در مقاله قبل اشاره شد، مفهوم نه گانه به حکمت‌های باستانی در نزد نیاکان ما می‌رسد(بختیار،۱۳۹۵). […]
۱۳۹۶-۰۹-۱۶
آشنایی با نه گانه ایرانی

آشنایی با نه گانه ایرانی

آشنایی با نه گانه ایرانی   نه گانه ایرانی چیست؟ و چه تفاوت‌ها و تمایزی با اناگرام دارد؟ آیا با وجود اناگرام نیازی به نه گانه […]
//]]>