۱۳۹۶-۰۹-۲۲
روز جهانی حقوق بشر

روز جهانی حقوق بشر یاد آور پیمانی عظیم!

روز جهانی حقوق بشر یاد آور پیمانی عظیم!   ده دسامبر هر سال مصادف با نوزدهم آذر، سازمان آموزشی، علمی‌و فرهنگی ملل متحد(یونسکو)این روز را با […]
//]]>