۱۳۹۶-۰۶-۱۱
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

داستان ما ایرانیان

داستان ما ایرانیان   آیا ما مردمی‌هستیم خردورز، ژرف اندیش، بلندنظر، مقاوم و صبور، ادب ورز و میهمان نواز و شاداب و یا قانون گریز و […]
//]]>