۱۳۹۷-۰۲-۲۳
توسعه اجتماعی

توسعه اجتماعی

توسعه اجتماعی   توسعه اجتماعی در کنار مفاهیمی  همچون نظم اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی معنا می‌یابد. توسعه اجتماعی از دیدگاه‌های متفاوت معناهای […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
تعلق اجتماعی به مثابه سرمایه

تعلق اجتماعی به مثابه سرمایه

تعلق اجتماعی به مثابه سرمایه   در دو مقاله قبلی به اهمیت مفهوم مشارکت اجتماعی و تعلق اجتماعی پرداخته شد. در اهمیت از مفهوم تعلق اجتماعی […]
//]]>