۱۳۹۷-۰۲-۲۹
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

تیپ «هشت»

تیپ رهبر و رئیس تیپ ۸   شخصیت رهبر و رئیس زندگی را محیطی پر خطر می‌شناسد که معتقد است باید بتواند چالش‌های آن را با […]
//]]>