۱۳۹۶-۰۸-۲۷
دکتر مهشید رضوی رضوانی، موسسه ماه شید خرد

مدیریت و اناگرام-بخش سوم

مدیریت و اناگرام- بخش سوم   در مقالات گذشته در مورد مفهوم مدیریت و نیز سبک مدیریتی تیپ شخصیتی کمال طلب، مطالبی ارائه گردید. در این […]
//]]>