۱۳۹۷-۰۲-۰۱
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

تیپ «چهار»

تیپ رمانتیکِ هنرمند تیپ ۴   تیپ شخصیتی هنرمند برخوردار از نگاهی در زندگی است که همواره نسبت به خلا و کاستی در زندگی دارد. او […]
//]]>