۱۳۹۶-۱۰-۰۹
مدیریت و اناگرام- تیپ 8

مدیریت و اناگرام- بخش نهم

مدیریت و اِناگرام – بخش نهم   مقدمه: تیپ ۸ در جایگاه مدیریت چگونه برخورد می‌کند؟ با توجه به اینکه در مقالۀ اول در مورد مفهوم […]
//]]>