۱۳۹۶-۰۷-۲۳
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

تفاوت «خویش» و «خود» – ویلیام پاتریک پترسون

تفاوت «خویش» و «خود» و اهمیت آن در مفهوم هویت و شخصیت- معرفی گورجیف از زبان ویلیام پاتریک پترسون  
//]]>