۱۳۹۶-۱۱-۲۴
چگونه از ضمیر خودآگاه خود برای تمرکز استفاده کنیم، دکتر مهشید رضوی رضوانی

چگونه از ضمیر خودآگاه خود برای تمرکز استفاده کنیم؟ – بخش دوم و پایانی

چگونه از ضمیر خودآگاه خود برای تمرکز استفاده کنیم؟ بخش دوم و پایانی   ارتباط تمرکز و ناخودآگاه ما در بخش اول این مقاله، به نقش […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۷
چگونه از ضمیر خودآگاه برای تمرکز استفاده کنیم، دکتر مهشید رضوی رضوانی

چگونه از ضمیر خودآگاه خود برای تمرکز استفاده کنیم

چگونه از ضمیر خودآگاه خود برای تمرکز استفاده کنیم؟   قسمت اول: تفاوت توجه و تمرکز در مقالات قبلی، با کمک ناخودآگاهتان مسائل را بهتر حل […]
//]]>