۱۳۹۷-۰۲-۲۳
توسعه اجتماعی

توسعه اجتماعی

توسعه اجتماعی   توسعه اجتماعی در کنار مفاهیمی  همچون نظم اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی معنا می‌یابد. توسعه اجتماعی از دیدگاه‌های متفاوت معناهای […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
تعلق اجتماعی به مثابه سرمایه

تعلق اجتماعی به مثابه سرمایه

تعلق اجتماعی به مثابه سرمایه   در دو مقاله قبلی به اهمیت مفهوم مشارکت اجتماعی و تعلق اجتماعی پرداخته شد. در اهمیت از مفهوم تعلق اجتماعی […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۱
تعلق اجتماعی

تعلق اجتماعی

تعلق اجتماعی   تعلق خاطر به جامعه به عنوان حسی بالنده میان مردمی‌که از منافع و سرنوشت مشترک برخوردارند، بسیار حیاتی است و وجود جامعه متضمن […]
//]]>