۱۳۹۶-۰۶-۱۱
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

مقدمه و پیشینه اناگرام

مقدمه و پیشینه اناگرام همواره موضوع شناخت و خود شناسی انسان، از بدیهی ترین مسائل آدمی‌و در عین حال دشوارترین مسئله حیات انسان می‌باشد. این دشواری […]
//]]>