۱۳۹۶-۰۸-۲۳
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

زلزله ای بر جان و روحمان

زلزله ای بر جان  و روحمان   بدیهی است در میان رخدادهای موجود، واقعه تکان دهنده زلزله برای هموطنان غرب کشور بیش از سایر مسائل، نظر […]
//]]>