۱۳۹۷-۰۱-۱۱
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

تیپ «یک»

تیپ «یک»   تیپ شخصیتی کمال گرا برخوردار از بینش و نگرشی است که در آن تمایل به اصلاح و بهبودی دارد. تلاش او همواره مبنی […]
//]]>