۱۳۹۶-۱۲-۱۳
برگزاری کارگاه تحلیل فیلم «به خاطر پونه»

کارگاه تحلیل فیلم به خاطر پونه

کارگاه نمایش و تحلیل فیلم با رویکرد اناگرام  هر ماه در موسسه ماه شید خرد رایگان همراه تحلیل شخصیت‌های فیلم با رویکرد اناگرام   برگزار شد […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۷
موسیقی هرگز متوقف نمی شود

کارگاه تحلیل فیلم موسیقی هرگز متوقف نمی‌شود

کارگاه نمایش و تحلیل فیلم با رویکرد اناگرام  چهارشنبه آخر هر ماه در موسسه ماه شید خرد رایگان همراه تحلیل شخصیت‌های فیلم با رویکرد اناگرام   […]
۱۳۹۶-۱۰-۱۷
تحلیل فیلم ویپلش بر مبنای اناگرام، دکتر مهشید رضوی رضوانی، موسسه ماه شید خرد

کارگاه تحلیل فیلم Whiplash

کارگاه نمایش و تحلیل فیلم با رویکرد اناگرام  چهارشنبه آخر هر ماه در موسسه ماه شید خرد رایگان همراه تحلیل شخصیت‌های فیلم با رویکرد اناگرام   […]
//]]>