۱۳۹۶-۱۱-۰۴
اناگرام در قاب نظریه پنج عاملی صفات- بخش دوم و پایانی

اِناگرام در قاب نظریۀ پنج عاملی صفات – بخش دوم و پایانی

اِناگرام در قاب نظریۀ پنج عاملی صفات – بخش دوم و پایانی   در بخش قبلی مقاله، در مورد پنج عامل اصلی در شکل­ گیری شخصیت […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۷
اناگرام در قاب نظریه پنج عاملی صفات

اِناگرام در قاب نظریۀ پنج عاملی صفات- بخش اول

اِناگرام در قاب نظریۀ پنج عاملی صفات- بخش اول   مقدمه: یکی از مهم­ترین موضوعاتی که پژوهشگران حوزۀ شخصیت شناسی، مدت­‌های مدید بر روی آن تمرکز […]
//]]>