۱۳۹۶-۰۸-۰۳
دکتر مهشید رضوی، ماه شید خرد

کارگاه «اناگرام پیشرفته»

دوره آموزشی «اناگرام پیشرفته» اناگرام یک رویکرد پیشرفته­ ی شخصیت شناسی است که امروزه رواج بسیاری یافته است به نحویکه بسیاری از مشاوران روانشناس، از این […]
//]]>