۱۳۹۶-۱۲-۱۳
برگزاری کارگاه تحلیل فیلم «به خاطر پونه»

کارگاه تحلیل فیلم به خاطر پونه

کارگاه نمایش و تحلیل فیلم با رویکرد اناگرام  هر ماه در موسسه ماه شید خرد رایگان همراه تحلیل شخصیت‌های فیلم با رویکرد اناگرام   برگزار شد […]
//]]>