۱۳۹۶-۰۷-۱۸
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

تیپ «هفت»

معرفی تیپ ۷   این تیپ شخصیتی دارای ویژگی­هایی از جمله برونگرایی شدید، خوش بینی، خودجوش در اقدام، بازیگوش، بسیار پر انرژی از نظر فیزیکی، بعضا […]
//]]>