۱۳۹۷-۰۱-۱۵
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

تیپ «دو»

تیپ مهربانِ یاری رسان تیپ ۲   این تیپ شخصیتی بینشی دارد، مبنی بر این که عشق و مهر را باید در دنیا گسترش داد و […]
//]]>