۱۳۹۶-۰۸-۰۳
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

کارگاه «اناگرام پایه»

دوره آموزشی «اناگرام پایه»   اناگرام یک رویکرد پیشرفته شخصیت شناسی است که امروزه رواج بسیاری یافته است به نحوی که بسیاری از مشاوران روانشناس، از […]
//]]>