۱۳۹۶-۱۲-۲۲
گزارش کارگاه اناگرام پیشرفته.

گزارش کارگاه اناگرام پیشرفته- ۱۰ و ۱۱ اسفند ۹۶

گزارش کارگاه اناگرام پیشرفته ۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۳۹۶   در این دوره علاقمندان به کارگاه شخصیت شناسی با رویکرد اناگرام، به منظور درک عمیق تر […]
//]]>