۱۳۹۶-۰۷-۰۲
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

بازخوانی واقعه عاشورا با الهام از رساله الطیر سهروردی

باز خوانی واقعه عاشورا با الهام از رساله الطیر سهروردی   برخورداری از زبان اسطوره‌ها و نمادها همواره تاثیرات عمیقی در آموخته‌های هر فرهنگ دارد. مفهوم […]
//]]>