۱۳۹۶-۱۲-۲۲
گزارش کارگاه اناگرام پیشرفته.

گزارش کارگاه اناگرام پیشرفته- ۱۰ و ۱۱ اسفند ۹۶

گزارش کارگاه اناگرام پیشرفته ۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۳۹۶   در این دوره علاقمندان به کارگاه شخصیت شناسی با رویکرد اناگرام، به منظور درک عمیق تر […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۳
دکتر مهشید رضوی، ماه شید خرد

کارگاه «اناگرام پیشرفته»

دوره آموزشی «اناگرام پیشرفته» اناگرام یک رویکرد پیشرفته­ ی شخصیت شناسی است که امروزه رواج بسیاری یافته است به نحویکه بسیاری از مشاوران روانشناس، از این […]
//]]>