۱۳۹۶-۱۰-۱۲
علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد   یکی از مدیران نام آشنا در دنیای مدیریت به نام پیتر دراکر، توصیه ای به همۀ مدیران دارد: […]
//]]>