۱۳۹۶-۰۷-۱۲
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

نگاهی گذرا به فعالیت‌های موسسه «ماه شید خرد» در سالهای ۹۲ تا ۹۴

نگاهی گذرا به فعالیت‌های موسسه «ماه شید خرد» در سالهای ۹۴-۱۳۹۲
//]]>