۱۳۹۷-۰۲-۲۳
توسعه اجتماعی

توسعه اجتماعی

توسعه اجتماعی   توسعه اجتماعی در کنار مفاهیمی  همچون نظم اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی معنا می‌یابد. توسعه اجتماعی از دیدگاه‌های متفاوت معناهای […]
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
اعتماد اجتماعی در زندگی اجتماع و گروه-2

اعتماد اجتماعی در زندگی اجتماع و گروه- قسمت دوم

اعتماد اجتماعی در زندگی اجتماع و گروه قسمت دوم   در مقاله قبلی به مفهوم اعتماد اجتماعی در رویکردهای مختلف جامعه شناسی مطرح شد. اینکه برخی […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۹
اعتماد اجتماعی در زندگی اجتماعی-1

اعتماد اجتماعی در زندگی اجتماعی-بخش اول

اعتماد اجتماعی در زندگی اجتماعی قسمت اول   در مقالات قبلی با عنوان مشارکت اجتماعی، تعلق اجتماعی و تعلق اجتماعی به مثابه سرمایه به اهمیت مفهومی  […]
۱۳۹۶-۱۰-۱۲
علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد   یکی از مدیران نام آشنا در دنیای مدیریت به نام پیتر دراکر، توصیه ای به همۀ مدیران دارد: […]
//]]>