۱۳۹۷-۰۲-۰۸
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

تیپ «پنج»

تیپ پژوهشگر تیپ ۵   این تیپ شخصیت بر این باور است که چنان چه هر فردی برخوردار از دانش و اطلاعات کافی باشد، بهتر و […]
//]]>