۱۳۹۶-۰۹-۲۵
اناگرام، پلی میان گذشته و امروز

نه گانه، پلی میان گذشته به امروز

نه گانه، پلی میان گذشته به امروز   همانطور که در مقاله قبل اشاره شد، مفهوم نه گانه به حکمت‌های باستانی در نزد نیاکان ما می‌رسد(بختیار،۱۳۹۵). […]
//]]>