۱۳۹۶-۰۹-۰۱
دیدگاه اریک برن در فضای اناگرام

دیدگاه اریک برن در فضای اناگرام – بخش سوم و پایانی

دیدگاه اریک برن در فضای اناگرام – بخش سوم و پایانی   در مقاله پیشین، به طور اجمال به بیان دیدگاه محاوره ای اریک برن پرداخته […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۴
دکتر مهشید رضوی رضوانی

دیدگاه اریک برن در فضای اناگرام- بخش دوم

دیدگاه اریک برن در فضای اناگرام- بخش دوم   نظریه بازی‌ها تعریف بازی متفاوت از سایر روندهای جاری و مرسوم است. در بازی هر چند یک […]
//]]>