۱۳۹۶-۰۸-۱۴
تحلیل فیلم «ارقام پنهان» بارویکرد اناگرام، دکتر مهشید رضوی رضوانی

کارگاه تحلیل فیلم ارقام پنهان

کارگاه نمایش و تحلیل فیلم با رویکرد اناگرام  چهارشنبه آخر هر ماه در موسسه ماه شید خرد رایگان همراه تحلیل شخصیت‌های فیلم با رویکرد اناگرام   […]
//]]>