۱۳۹۶-۰۹-۰۷
فرهنگ پذیری یا هویت پذیری

فرهنگ پذیری یا هویت پذیری

فرهنگ پذیری یا هویت پذیری   از منظر ژاک لاکان، فرد یا همان سوژه در فرایند فرهنگی شدنش، پیش از آنکه بتواند در محیط خودش دست […]
//]]>