۱۳۹۶-۱۲-۲۷
کلیپ کارگاه اناگرام پیشرفته- اسفند 96

گزارش تصویری کارگاه اناگرام پیشرفته- ۱۰ و ۱۱ اسفند ۹۶

نگاهی به کارگاه اناگرام پیشرفته ۱۰ و ۱۱ اسفند ۹۶  
۱۳۹۶-۱۲-۲۴
گزارش کارگاه نه گانه ایرانی

گزارش تصویری کارگاه نه گانه ایرانی- اسفند ۹۶

۱۳۹۶-۱۲-۲۰
کارگاه اناگرام پایه. 9 بهمن 96

گزارش تصویری کارگاه اناگرام پایه. ۹ بهمن ۹۶

گزارش تصویری کارگاه اناگرام پایه ۹ بهمن ۹۶            
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
فعالیت های نیمه اول سال 96

فعالیت‌های نیمه اول سال ۹۶ موسسه ماه شید خرد

نگاهی به فعالیت‌های نیمه اول سال ۹۶ موسسه ماه شید خرد
۱۳۹۶-۰۷-۲۳
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

گفتگوی تلویزیونی خانم دکتر رضوی با موضوع «تفاوت شخصیت افراد بر مبنای اناگرام»

گفتگوی تلویزیونی خانم دکتر رضوی در برنامه خانواده یک- مهر ۹۶
۱۳۹۶-۰۷-۱۲
موسسه ماه شید خرد، دکتر مهشید رضوی

گزارش تصویری کارگاه‌های تحلیل فیلم با رویکرد اناگرام. بهار و تابستان ۹۶

گزارش تصویری کارگاه‌های تحلیل فیلم با رویکرد اناگرام. بهار و تابستان ۹۶
۱۳۹۶-۰۷-۱۲
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

نگاهی گذرا به فعالیت‌های موسسه «ماه شید خرد» در سالهای ۹۲ تا ۹۴

نگاهی گذرا به فعالیت‌های موسسه «ماه شید خرد» در سالهای ۹۴-۱۳۹۲
//]]>