۱۳۹۶-۱۱-۱۴
نه گانه ایرانی در آموزه ایرانیان

نه گانه ایرانی در آموزۀ ایرانیان

نه گانه ایرانی در آموزۀ ایرانیان   در مقاله حکمت؛ تمایزی میان اناگرام و نه گانه ایرانی، به نقل از دکتر دینانی اشاره شد که موضوع […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۱
موسسه ماه شید خرد، دکتر مهشید رضوی رضوانی

حکمت، تمایزی میان اناگرام و نه گانه ایرانی

حکمت، تمایزی میان اناگرام و نه گانه ایرانی   در مقاله پیشین به مفهوم و معنی از حکمت به طور گذارا پرداخته شد و اشاره شد […]
۱۳۹۶-۱۰-۰۲
مفهوم حکمت در نه گانه ایرانی

مفهوم حکمت در نه گانه ایرانی

مفهوم حکمت در نه گانه ایرانی   در مقاله قبل اشاره ای به مفهوم حکمت و اهمیت آن در  ایران باستان و پس از آن در […]
۱۳۹۶-۰۹-۲۵
اناگرام، پلی میان گذشته و امروز

نه گانه، پلی میان گذشته به امروز

نه گانه، پلی میان گذشته به امروز   همانطور که در مقاله قبل اشاره شد، مفهوم نه گانه به حکمت‌های باستانی در نزد نیاکان ما می‌رسد(بختیار،۱۳۹۵). […]
۱۳۹۶-۰۹-۱۶
آشنایی با نه گانه ایرانی

آشنایی با نه گانه ایرانی

آشنایی با نه گانه ایرانی   نه گانه ایرانی چیست؟ و چه تفاوت‌ها و تمایزی با اناگرام دارد؟ آیا با وجود اناگرام نیازی به نه گانه […]
//]]>