۱۳۹۷-۰۱-۰۲
سیر فضائل اخلاقی از ایران به یونان

سیر فضائل اخلاقی از ایران به یونان

سیر فضایل اخلاقی از ایران به یونان   در مقاله قبلی با عنوان فضایل اخلاقی در نزد ایرانیان باستان، روشن شد که ایرانیان برخوردار از آموزش‌های […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
فضائل اخلاقی در نزد ایرانیان باستان

فضائل اخلاقی در نزد ایرانیان باستان

فضایل اخلاقی در نزد ایرانیان باستان   در مقاله مفهوم خرد در نه گانه ایرانی اشاره شد که این مفهوم در نه گانه ایرانی از اهمیت ویژه […]
۱۳۹۶-۱۱-۲۹
مفهوم خرد در نه گانه ایرانی

مفهوم خرد در نه گانه ایرانی

مفهوم خرد در نه گانه ایرانی   در مقاله نه گانه ایرانی در آموزه ایرانیان به نقل از دکتر دینانی اشاره شد که «موضوع روان (نفس) […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۴
نه گانه ایرانی در آموزه ایرانیان

نه گانه ایرانی در آموزۀ ایرانیان

نه گانه ایرانی در آموزۀ ایرانیان   در مقاله حکمت؛ تمایزی میان اناگرام و نه گانه ایرانی، به نقل از دکتر دینانی اشاره شد که موضوع […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۱
موسسه ماه شید خرد، دکتر مهشید رضوی رضوانی

حکمت، تمایزی میان اناگرام و نه گانه ایرانی

حکمت، تمایزی میان اناگرام و نه گانه ایرانی   در مقاله پیشین به مفهوم و معنی از حکمت به طور گذارا پرداخته شد و اشاره شد […]
۱۳۹۶-۱۰-۰۲
مفهوم حکمت در نه گانه ایرانی

مفهوم حکمت در نه گانه ایرانی

مفهوم حکمت در نه گانه ایرانی   در مقاله قبل اشاره ای به مفهوم حکمت و اهمیت آن در  ایران باستان و پس از آن در […]
۱۳۹۶-۰۹-۲۵
اناگرام، پلی میان گذشته و امروز

نه گانه، پلی میان گذشته به امروز

نه گانه، پلی میان گذشته به امروز   همانطور که در مقاله قبل اشاره شد، مفهوم نه گانه به حکمت‌های باستانی در نزد نیاکان ما می‌رسد(بختیار،۱۳۹۵). […]
۱۳۹۶-۰۹-۱۶
آشنایی با نه گانه ایرانی

آشنایی با نه گانه ایرانی

آشنایی با نه گانه ایرانی   نه گانه ایرانی چیست؟ و چه تفاوت‌ها و تمایزی با اناگرام دارد؟ آیا با وجود اناگرام نیازی به نه گانه […]
//]]>