۱۳۹۶-۱۲-۰۷
نامه دکتر بختیار -2

نامه دکتر بختیار به ژورنال بین المللی اناگرام- بخش دوم

نامه دکتر بختیار به ژورنال بین المللی اناگرام- بخش دوم   …. همان طور که در تحقیقات خود پیش می‌رفتم، دریافتم که بسیاری از اشخاص اصیلی […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۶
نامه دکتر بختیار به ژورنال بین المللی اناگرام

نامه دکتر بختیار به ژورنال بین المللی اناگرام – بخش اول

نامه دکتر بختیار به ژورنال بین المللی اناگرام- بخش اول   با سلام خدمت ویراستار (Jack Labanauskas) آنچه در ادامه می‌آید پیشگفتاری است که برای معرفی […]
//]]>