۱۳۹۷-۰۴-۲۰

دیدگاه تطبیقی رویکرد عمر اریکسون و اناگرام 

 دیدگاه تطبیقی رویکرد عمر اریکسون و اناگرام  رویکرد روانی اجتماعی  قسمت اول   در طول مقالات قبلی رویکرد شخصیت شناسی اناگرام را با برخی از رویکردهای […]
۱۳۹۷-۰۴-۱۳

نگاه تطبیقی اناگرام با رویکرد نو روانکاوی اریک فروم – قسمت چهارم

نگاه تطبیقی اناگرام با رویکرد نو روانکاوی اریک فروم قسمت چهارم و پایانی   در مقاله قبلی به مقایسه تطبیقی بین دو دیدگاه شخصیت شناسی اناگرام […]
۱۳۹۷-۰۳-۳۰

نگاه تطبیقی اناگرام با رویکرد نو روانکاوی اریک فروم – قسمت سوم

نگاه تطبیقی اناگرام با رویکرد نو روانکاوی اریک فروم قسمت سوم در قسمت اول و قسمت دوم نگاه تطبیقی اناگرام با رویکرد نوروانکاوی اریک فروم، به […]
۱۳۹۷-۰۳-۲۳

نگاه تطبیقی اناگرام با رویکرد نوروانکاوی اریک فروم – قسمت دوم

نگاه تطبیقی اناگرام با رویکرد نوروانکاوی اریک فروم قسمت دوم تعامل میان فردی و نیازهای روانشناختی     در مقاله قبلی به بخشی از مفاهیم بنیادی […]
۱۳۹۷-۰۳-۱۷

نگاهی تطبیقی اناگرام با رویکرد نوروانکاوی اریک فروم

نگاهی تطبیقی اناگرام با رویکرد نوروانکاوی اریک فروم قسمت اول مفاهیم بنیادین فروم اریک فروم(۱۹۸۰-۱۹۰۰) متولد فرانکفورت و از یک خانواده یهودی سنت گرا بود . […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۹
دیدگاه فردی آدلر در نگاه تطبیقی با اناگرام

دیدگاه فردی آدلر و اناگرام- قسمت سوم و پایانی

دیدگاه فردی آدلر و اناگرام   مفاهیم اصلی روانشناسی فردی قسمت سوم و پایانی   در قسمت اول و دوم مقاله تطبیقی رویکرد اناگرام و رویکرد […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
دیدگاه فردی آدلر در نگاه تطبیقی اناگرام-2

دیدگاه فردی آدلر و اناگرام-قسمت دوم

دیدگاه فردی آدلر و اناگرام   مفاهیم اصلی روانشناسی فردی قسمت دوم   در قسمت اول مقاله «دیدگاه فردی آدلر و اناگرام»، به بیان برخی مفاهیم […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۶
دیدگاه فردی آلفرد آدلر و اناگرام-1

دیدگاه فردی آدلر و اناگرام-قسمت اول

دیدگاه فردی آدلر و اناگرام   مفاهیم اصلی روانشناسی فردی قسمت اول   تاکنون به مقالات تطبیقی متعددی بین سایر رویکردهای شخصیت و رویکرد شخصیت شناسی […]
۱۳۹۷-۰۲-۱۹
ارتباط اناگرام با تیپ های شخصیتی یونگ-5

ارتباط اناگرام و تیپ‌های شخصیتی یونگ- قسمت پنجم

ارتباط اناگرام و تیپ‌های شخصیتی یونگ قسمت پنجم و آخر   در طول چند مقاله در قسمت‌های اول، دوم، سوم و چهارم به تفصیل به توضیح […]
۱۳۹۷-۰۲-۱۲
ارتباط اناگرام با تیپ های شخصیتی یونگ-4

ارتباط اناگرام و تیپ‌های شخصیتی یونگ -قسمت چهارم

ارتباط اناگرام و تیپ‌های شخصیتی یونگ قسمت چهارم   تیپ‌های ۵ تا ۸   در قسمت‌های اول، دوم و سوم از مجموعه مقالات «ارتباط اناگرام و […]
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
ارتباط اناگرام و تیپ های شخصیتی یونگ-3

ارتباط اناگرام و تیپ‌های شخصیتی یونگ-قسمت سوم

ارتباط اناگرام و تیپ‌های شخصیتی یونگ قسمت سوم   ترجیحات یونگی اعمال شده در انیاگرام   در مقاله اول و دوم از مجموعه ارتباط اناگرام و […]
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
ارتباط اناگرام و تیپ های شخصیتی یونگ-2

ارتباط اناگرام و تیپ‌های شخصیتی یونگ-قسمت دوم

ارتباط اناگرام و تیپ‌های شخصیتی یونگ قسمت دوم   تعاریف MBTI   در مقاله قبل قسمت اول از این مقاله به فهرستی از ویژگی‌های شخصیت یونگی […]