۱۳۹۷-۰۳-۱۳
کارگاه اناگرام مقدماتی- 7 خرداد 97

گزارش تصویری کارگاه اناگرام مقدماتی- خرداد ۹۷

  گزارش تصویری کارگاه اناگرام مقدماتی ۷ خرداد ۹۷      
۱۳۹۷-۰۳-۰۱
گزارش تصویری کارگاه تحلیل فیلم -اردیبهشت 97

گزارش تصویری کارگاه تحلیل فیلم- اردیبهشت ۹۷

گزارش تصویری کارگاه نمایش و تحلیل فیلم The Judge اردیبهشت ۹۷            
۱۳۹۷-۰۲-۱۶
گزارش تصویری کارگاه نمایش و تحلیل فیلم

گزارش تصویری کارگاه تحلیل فیلم- فروردین ۹۷

گزارش تصویری کارگاه نمایش و تحلیل فیلم Mudbound فروردین ۹۷    
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
گزارش تصویری کارگاه تحلیل فیلم به خاطر پونه

گزارش تصویری کارگاه تحلیل فیلم به خاطر پونه- اسفند ۹۶

گزارش تصویری کارگاه تحلیل فیلم به خاطر پونه ۲۱ اسفند ۹۶  
۱۳۹۶-۱۲-۲۴
گزارش کارگاه نه گانه ایرانی

گزارش تصویری کارگاه نه گانه ایرانی- اسفند ۹۶

۱۳۹۶-۱۲-۲۰
کارگاه اناگرام پایه. 9 بهمن 96

گزارش تصویری کارگاه اناگرام پایه. ۹ بهمن ۹۶

گزارش تصویری کارگاه اناگرام پایه ۹ بهمن ۹۶            
//]]>