۱۳۹۶-۰۸-۱۰
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

کارگاه شخصیت شناسی به روش اناگرام

کارگاه شخصیت شناسی به روش اناگرام   شورای صنفی دانشجویان پژوهشگاه مواد و انرژی با همکاری موسسه فرهنگی- هنری ماه شید خرد برگزار می‌کند   گاهی […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۳
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

کارگاه آموزشی «نه گانه ایرانی»

دوره آموزشی «نه گانه ایرانی» دوره مقدماتی   اساتید حوزه­ اناگرام، همواره بر پیشنه­ کُهَنِ این دانش در نزد مدرسین اخلاق تأکید داشته ­اند. با بررسی […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۳
دکتر مهشید رضوی، ماه شید خرد

کارگاه «اناگرام پیشرفته»

دوره آموزشی «اناگرام پیشرفته» اناگرام یک رویکرد پیشرفته­ ی شخصیت شناسی است که امروزه رواج بسیاری یافته است به نحویکه بسیاری از مشاوران روانشناس، از این […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۳
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

کارگاه «اناگرام پایه»

دوره آموزشی «اناگرام پایه»   اناگرام یک رویکرد پیشرفته شخصیت شناسی است که امروزه رواج بسیاری یافته است به نحوی که بسیاری از مشاوران روانشناس، از […]
//]]>