۱۳۹۷-۰۴-۲۳

لوگوی اناگرام نمادی جهانی!

لوگوی اناگرام نمادی جهانی!   یکی از موضوعات قابل توجه در رویکرد شخصیت شناسی اناگرام، جایگاه بسیار پر اهمیت لوگو یا نماد اناگرام است. مشاورانی که […]
۱۳۹۷-۰۴-۱۶

گونه‌های فرعی هر تیپ – قسمت ششم

گونه‌های فرعی هر تیپ(ساب تایپ‌ها) قسمت ششم و پایانی در طول چهار مقاله در قسمت اول، دوم، سوم و چهارم به توصیف گونه‌های فرعی تیپ‌ها(ساب تایپ‌ها) […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۹

گونه‌های فرعی هر تیپ – قسمت پنجم

گونه‌های فرعی هر تیپ(ساب تایپ‌ها) قسمت پنجم   در طول چهار مقاله قبل در قسمت اول، دوم، سوم و چهارم به توصیف گونه‌های فرعی تیپ‌ها(ساب تایپ‌ها) […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۲

گونه‌های فرعی هر تیپ – قسمت چهارم

گونه‌های فرعی هر تیپ(ساب تایپ‌ها) قسمت چهارم گونه آخری   در مقاله اول، دوم، سوم از گونه‌های فرعی(ساب تایپ‌ها) به سه غریزه مهم در تیپ‌های اناگرام […]
۱۳۹۷-۰۳-۲۶

گونه‌های فرعی هر تیپ – قسمت سوم

گونه‌های فرعی هر تیپ(ساب تایپ‌ها) قسمت سوم گونه میانی   در مقاله اول با عنوان گونه‌های فرعی یا ساب تایپ‌ها در هر تیپ، با توضیح بر […]
۱۳۹۷-۰۳-۱۹

گونه‌های فرعی هر تیپ – قسمت دوم

گونه‌های فرعی هر تیپ (ساب تایپ‌ها ) قسمت دوم گونه فرعی مسلط در مقاله قبلی با همین عنوان گونه‌های فرعی هر تیپ(ساب تایپ‌ها) به این نتیجه […]
۱۳۹۷-۰۳-۱۲
گونه های فرعی تیپ ها-1

گونه‌های فرعی هر تیپ- قسمت اول

گونه ­های فرعی هر تیپ (ساب تایپ ­ها[۱])- قسمت اول   هر کسی که با دانش اناگرام آشنایی داشته باشد، با لفظ ساب تایپ‌ها یا تیپ […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

تیپ «نُه»

تیپ صلح جو تیپ ۹   شخصیت صلح جو دارای بینش و نگرشی است که در آن همه چیز در کمال صلح و آرامش قرار بگیرد. […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۹
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

تیپ «هشت»

تیپ رهبر و رئیس تیپ ۸   شخصیت رهبر و رئیس زندگی را محیطی پر خطر می‌شناسد که معتقد است باید بتواند چالش‌های آن را با […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۲
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

تیپ «هفت»

تیپ خوشگذران تیپ ۷   این شخصیت یکی از تیپ‌های شاد و لذت جویی است که بر این اعتقاد است که زندگی فرصت‌های زیادی را بر […]
۱۳۹۷-۰۲-۱۵
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

تیپ «شش»

تیپ عدالت طلب تیپ ۶   تیپ شخصیتی ۶  دنیا را جایی ناامن می‌شناسد که لازم است بسیار با مراقبت و احتیاط به پیش ببرد. او […]
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

تیپ «پنج»

تیپ پژوهشگر تیپ ۵   این تیپ شخصیت بر این باور است که چنان چه هر فردی برخوردار از دانش و اطلاعات کافی باشد، بهتر و […]